Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Risk-Co Contra-expertise besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de website en de gegevens daarop. Risk-Co Contra-expertise streeft er naar dat ook de informatie die door middel van de zoekfunctie gegeven wordt correct is en dat deze zoekfunctie juist en ononderbroken functioneert. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Risk-Co Contra-expertise is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet, e-mail of door technische storingen.

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door Risk-Co Contra-expertise worden gewijzigd. Risk-Co Contra-expertise kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Risk-Co Contra-expertise gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Risk-Co Contra-expertise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.