Fraude en criminaliteitsbeheersing

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van het financiële stelsel en vormt een onderdeel van de relatie met onze klanten. Het is in de verzekeringsbranche bekend dat er een kleine groep is die misbruik maakt van dat vertrouwen en daarom is fraude- en criminaliteitsbeheersing een belangrijk onderwerp. Het bestrijden van fraude en verzekeringscriminaliteit moet onterechte uitkeringen voorkomen. De premie voor verzekeringen wordt namelijk onder meer bepaald door de, ook onterechte, schade-uitkeringen. Onterechte uitkeringen veroorzaken dus in feite een te hoge premie en dat is nadelig voor (onze) verzekerden. Anders gezegd: de eerlijke klanten betalen voor de oneerlijke klanten. Ook kunnen sommige vormen van verzekeringsfraude, zoals opzettelijke brandstichting, gevaarlijk zijn voor mensen en goederen. Het beheersen van fraude en verzekeringscriminaliteit is dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en Risk-Co Contra-expertise (inclusief de entiteiten waarover zij het management voert c.q. diensten aan verleent) heeft beleid op dit gebied vastgelegd.

Gevolgen van fraude

Als daadwerkelijk fraude wordt vastgesteld dan kunnen een aantal maatregelen genomen worden zoals:

Het verzoek om schadevergoeding afwijzen,
De onterecht uitgekeerde schade moet worden terugbetaald,
De extra gemaakte kosten worden in rekening gebracht,
Aangifte doen bij de politie,
Het melden van de fraude bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem), waardoor het moeilijker wordt een verzekering tegen een normale premie af te sluiten.
Welke maatregelen genomen worden hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Vragen

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail aan: paul@risk-co.nl