Veelgestelde vragen

Wat is een contra-expert?

Een contra-expert is een expert die jij als verzekerde zelf inschakelt bij een schade. Hij heeft als taak om jouw belangen te behartigen tijdens of na een schade. Een contra-expert heeft veel kennis van schadeverzekeringen en kent alle letters van jouw polisvoorwaarden, hoe klein ze ook zijn.

Wat doet een contra-expert voor mij?

In geval van een schade stuurt je verzekeringsmaatschappij vaak een schade-expert om het schadebedrag vast te stellen. Heb je een contra-expert ingeschakeld, dan zal deze de zaak vanuit jouw perspectief bekijken en ervoor zorgen dat jij de schadevergoeding krijgt die maximaal mogelijk is. Hij adviseert je en voert voor jou het gesprek met de schade-expert en/of verzekeraar.

Wat kost een contra-expert?

Helemaal niets. Je hebt wettelijk recht op het inschakelen van een contra-expert. Dat is geregeld in het Consumentenrecht. De kosten die ik maak factureer ik aan de verzekeraar. Dit staat ook bij alle verzekeringen in de polisvoorwaarden vermeld. Alleen kosten die niet direct iets met de schade hebben te maken, breng ik bij jou in rekening. Dit gebeurt altijd in goed overleg met elkaar.

Op welk moment kan ik Risk-Co het beste inschakelen?

Je kunt mij het beste inschakelen direct na het ontstaan van een schade, omdat ik dan snel kan schakelen in jouw voordeel. Natuurlijk kun je mij ook nog later inschakelen. Dat kan tot maximaal één jaar na het ontstaan en de eventuele afwikkeling van een schade.